آلبوم راش

آلبوم بزرگ راش در تاریخ 7.24 منتشر خواهد شد.نام آهنگ ها و ویدیو های منحصر به فرد. اعلام زمان نهایی انتشار آلبوم راش که دارای 15 آهنگ از آلبوم سوم آتی این گروه است و شما باید تا (7.24) برای دست یابی به این آلبوم فوق العاده صبر کنید. شروع فروش این آلبوم ازتاریخ 11 ژوأن است و قبل از آن در ...