چین تنها دارنده آنفلوآنزای پرندگان

آنفلوآنزای پرندگان در سطح دنیا، تنها در چین به میزان ۲۸ مورد گزارش شده است. دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران بیان کرد: آنفلوآنزای پرندگان در سطح جهان تنها در چین به میزان ۲۸ مورد گزارش شده است.   وی افزود: این آنفلوآنزا بیشتر قریب به اتفاق به مرگ و میر ...