احساس همدلی می کنند انسان ها با ربات ها

پژوهشگران آلمانی طی تحقیقی ثابت کرده اند که انسان ها نسبت به ربات ها احساس همدلی می کنند و این همدلی، صرف نظر از شکل ربات ها است؛ یک ربات دایناسور نما و یک ربات انسان نما هر دو بازخورد احساسی مشابهی را ایجاد کرده اند. این یافته، حاصل دو تحقیق مجزا است که توسط دانشگاه دویسبورگ-اسن انجام شده. در تحقیق ...