هاشمی و خاتمی حامیان روحانی !!

هاشمی و خاتمی حامیان روحانی !! روز گذشته  اکبر هاشمی رفسنجانی  و  سید محمد خاتمی  در دیدار مشترکی، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.   شبکه خبری المیادین (Almayadeen) به نقل از منابع آگاه خبر داد: روز گذشته “اکبر هاشمی رفسنجانی” و “سیدمحمد خاتمی” در دیدار مشترکی، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران را مورد بحث و ...