ازدواج با مرد سیگاری

از دید بسیاری از جوانان استعمال سیگار نه تنها موردی ندارد بلكه در بسیاری از موارد آنها را از برخی آسیب های فردی و اجتماعی چون استرس و اضطراب، كاهش اعتماد به نفس، كاهش محبوبیت به خصوص درگروه همسالان و ... مصون می دارد. البته این باور همین جا به پایان نمی رسد و آنها گمان می كنند كه چون سیگار ...