سوپر استارهایی از جنس روحانیت

سینما طی چند سال گذشته به طرق مختلف  نقش روحانی و روحانیت را در فیلم های سینمایی به تصویر کشید. گرچه فیلم سازان نسبت به فیلمسازی درباره روحانیون تا سال های زیادی بعد از پیروزی انقلاب با احتیاط برخورد می کردند و ترجیح می دادند درباره سایر موضوعات و ژانرهای سینمایی فیلمسازی کنند بتدریج از ابتدای دهه 80 سینماگران تمایل پیدا ...