اس ام اس ولادت امام حسین (ع)

سومین روز ز شعبان چون برآمد خورشید / سومین شمس ولایت ز افق چهره گشود روز میلاد همایون حسین ابن علی است / باد بر خلق جهان مقدم پاکش مسعود . . . ولادت با سعادت امام حسین (ع) بر شما مبارک اس ام اس های تبریک ولادت امام حسین شعبان و شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیة الله آمد با جلوه ...