اس ام اس لات و لوتی

زغال قلیونتیم ، بکش خاکستر شیم. * * * * * * * *  bia2bebar.ir * * * * * * * * زغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!! * * * * * * * * bia2bebar.ir* * * * * * * * سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس تازه فهمیدم پنچرتم رفیق! * * * * * * * ...