به بهانه نزدیکی انتخابات مسئولیت‌ها رارها نکنیم

آیت‌الله محمد یزدی در دیدار جمعی از خادمان اعتکاف استان قم اظهار کرد: هر کاری که با نیت قربت انجام شود نوعی عبادت است و اجر و ثواب در پی دارد و برخی که گمان می‌کنند عبادات تنها در نماز و دعا خلاصه می‌شود در اشتباه هستند. وی افزود: روز نخست جلسه شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی به من گفت اکنون ماه رجب ...