میزان تحصیلات بازیگران ایرانی!

شهاب حسینی: متولد ۵۲ در تهران (تحصیل در رشته روانشناسی را رها کرد) شهرام حقیقت دوست: متولد ۵۱(کارشناس رشته تئاتر) رضا داوود نژاد:متولد ۵۹ در تهران ( تحصیل در رشته حقوق را رها کرد) سام درخشانی: متولد ۵۹ در تهران(تحصیل در رشته نمایش را رها کرد) بهرام رادان: متولد ۵۸ در تهران( لیسانس مدیریت بازرگانی) حبیب رضایی: متولد ۴۸ در مشهد( لیسانس مدیریت بیمارستان) مریلا زارعی: ...