ابتکار سیارک بشر بر اساس تاریخچه NASA

ناسا پیشنهاد بودجه  شامل یک برنامه برای ضبط خودکارسیارک کوچک  نزدیک به زمین و تغییر مسیر آن را با خیال راحت به سیستم زمین و ماه،خبرداد که در آن فضانوردان می توانند به مشاهدات و اکتشافات بپردازند. فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی از مفاهیم ماموریت های اکتشاف فضاپیمای علمی و ماموریت های زمینی آنالوگ در سال ( 2014)سال ساخت دانش  خبر ...