اپرا وینفری از چه چیزهایی می ترسد؟! این زن قدرتمند و مشهور رسانه های آمریکا در مصاحبه با یک مجله از ترسهای شرم آور خود صحبت کرده است.   او در این مصاحبه گفت: من بادکنک ها را اصلا" دوست ندارم . برای تولد ۴۰ سالگی ام ،کارمندانم تصمیم گرفتند مرا سورپرایز کنند.  وقتی از پله ها پایین آمدم دیدم همه جا پر از بادکنک ...