حلقه‌ای برای درمان ترش کردن معده

پزشکان در کالیفرنیای آمریکا به طراحی دستگاهی موفق شده‌اند که در رفع ترش کردن معده بسیار موثر است. حدود 10 تا 20‌درصد جمعیت کشورهای غربی با مشکل بازگشت غیرعادی محتویات و اسید معده به مری (رفلاکس معده) روبه رو هستند که با سوزش معده همراه و در میان مردم به ترش کردن معروف است. مصرف غذاهای بیش از حد چرب، نوشیدنی‌های گازدار ...