تست هوش غضنفر

اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟ طلاق ******************** چرا روی آدرس اینترنت به جای یک دبیلیو، سه تا دبیلیو می گذارند؟ چون کار از محکم‌کاری عیب نمی کنه ******************** برای قطع جریان برق چه باید کرد؟ باید قبض آن را پرداخت نکرد ********************* چرا دو دوتا می‌شود پنج تا؟ چون علم پیشرفت کرده ******************** چطور می‌شود چهارنفر زیر یک چتر بایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد این کار ...