آبشار ویکتوریا در زیمباوه.این آبشار با ارتفاع ۱۲۸ متر به استخر شیطان معروف است!در دو ماه پایانی سال میلادی مردم می توانند.در نزدیک ترین محل به لبه آبشار شنا کنند بدون اینکه به پایین پرتاب شوند!آیا شما هم جرات شنا کردن در استخر شیطان را دارید؟ آبشار آبشار