مسابقه دوندگان رنگی در بوداپست، پایتخت مجارستان برگزار شد. در ۵ مرحله از این مسابقه، به دوندگان رنگ‌های مختلفی پاشیده می‌شود. این مسابقه برای اولین بار و در حمایت از مرکز توانبخشی کودکان مجارستان برگزار شده است.