تهدید به تجاوز دختران اوباما توسط یک ایرانی

چرا در کشوری با هزاران سال سابقه و ادعای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، در نوشته منتسب به یک بخشدار جوان برای تلافی تجاوز آمریکا به سوریه، دختران اوباما به تجاوز تهدید شوند یا در معرض دید همگان گذاشتن فیلم قطع عضو دیگران با افتخار مطرح شود؟! اگر تا چند سال پیش از این، دیپلماسی و سیاست خارجی محدود به ...