توجه دین به زیبایی

در اسلام توجه به زیبایی ظاهر توسط پیشوایان دین سفارش شده است. رنگ کردن موی سفید رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: «مثل یهود و نصاری نباشید. سفیدی موی خود را (با خضاب و مانند آن) تغییر دهید.»[1] پوشیدن لباس زیبا امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:« از طریق حلال خوش بپوش و زیبا باش، که خداوند زیبا است و زیبایی را دوست ...