سر شما هم با خوردن بستنی تیر می کشد

به نظر شما این حالت نشان دهنده بیماری خاصی است و نیاز به پیگیری دارد؟ اغلب افراد تجربه تیر کشیدن سر به هنگام خوردن خوراکی های بسیار سرد به خصوص بستنی را دارند. به نظر شما این حالت نشان دهنده بیماری خاصی است و نیاز به پیگیری دارد؟احساس درد در ناحیه سر و یا تیر کشیدن برخی نقاط پیشانی به هنگام مصرف ...