آموزش ضایع کردن دخترا و پسرا در جمع

آموزش ضایع کردن پسرها *توی جمعی که یه عده پسر دارن فوتبال میبینند ، در لحظه حساس تلویزیون رو خاموش کنید. * توی جمع دانشجویی هنگام عکس گرفتن پسرا رو از کادرخارج کنید. * توی یه مهمونی تو چای پسر مورد نظرتون ۱قاشق نمک بریزید. * اگه یه پسر با موهای ژل زده از کنار خونه شما عبور کرد ازپنجره یه سطل آب روش ...