نشست ضد ایرانی در باکو واکنش ایران به نشست عناصر تجزیه طلب در باکو سفارت ایران در جمهوری آذربایجان، به برگزاری نشست ضد ایرانی عناصر تجزیه طلب در باکو واکنش نشان داد « سید محمد آیت اللهی» مسئول امور رسانه ای سفارت کشورمان در باکو با محکوم کردن این نشست گفت: علیرغم سیاست تهران مبنی بر تقویت مناسبات دوستانه با باکو و پایبندی ...