گیاهان ضد سرطان های کشنده را بشناسید

سرطان پانکراس و تخمدان از جمله سرطان هایی هستند که معمولا دیر تشخیص داده می شوند. کلم بروکلی و فلفل قرمز با کاهش رشد سلول های تومور سرطانی، با این بیماری مقابله می کنند. این مواد غذایی به ویژه در سرطان هایی که فرآیند درمانی سختی دارند، مانند سرطان پانکراس (لوزالمعده) و سرطان تخمدان موثرند. در مطالعات اخیر، محققان تاثیر تغذیه و ...