این دختر ناز پرسپولیسی یا استقلالی؟ + عکس عکس یک دختر  ناز زیبا و خوشکل  ایرانی که هم لوگو استقلال و لوگو پرسپولیس را به دست دارد. به نظر شما این دختر خوشکل و زیبا استقلال است یا پرسپولیسی؟؟؟