دختر بچه ۶ ساله ای که پرخورترین دختر دنیا نام گرفته است و هیچ گاه از خوردن سیر نمی شود!!   سومان دختر بچه ۶ ساله هندی است که به علت اشتهای تعجب آورش و پرخوری بسیار او در خانه و بیرون به عنوان پرخورترین دختر دختر جهان لقب گرفته است. این دختر هندی هیچ موقع از خوردن سیر نمی شود به شکلی که در ...