غذای شیرخوارگی

تغذیه کودک شما با شیر مادر ، در ۶ ماه اول زندگی نقش مهمی در رشد و تکامل اودارد، اما از سن ۶ ماهگی به بعد شیر خوار علاوه بر شیر مادر به غذاهای سالم با حجم کم و انرژی زیاد نیاز خواهد داشت.یکی از  مضرات شروع کردن غذای کمکی پیش از پایان ۶ ماهگی این است که  ؛ در ...