خیال هرگونه ماجراجویی در خلیج فارس از دشمن سلب شده است

به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، یادواره افتخارآفرینان رویارویی مستقیم دریادلان نیروی دریایی سپاه با ناوگان آمریکا در خلیج فارس، شهیدان رییسی و دارا در جزیره بوموسی برگزار شد. در این مراسم که جمعی از اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا و همرزمان شهدای نیروی دریایی سپاه و تعدادی از فرماندهان و رزمندگان این نیرو حضور داشتند، دریادار تنگسیری جانشین ...