"کثيف‌ترين تجارت دنيا" و پديده‌اي به نام "توريسم جنسي" + تصاوير

براساس تحقیقات صورت گرفته توسط نهادهای بین‌المللی، در طول چند دهه گذشته، قاچاق انسان افزایش چشمگیری یافته است.