عرب‌نیا در پی درگذشت عسل بدیعی!`

خبرگزاری ایسنا: فریبرز عرب‌نیا در یادداشتی ضمن تشکر از کسانی که با او و پسرش در فوت عسل بدیعی همدردی کردند، افرادی را که این ضایعه را عرصه‌ای برای تاخت وتاز دانستند به خدا واگذار کرد. در این یادداشت که این بازیگر اختصاصا در اختیار خبرنگار ما قرار داده، آمده است: «به این وسیله از تمام کسانی که به هر شکل و ...