رئیس فیفا به ایران می‌آید

سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان درباره انتخابات AFC گفت: با توجه به ثبت نام  کاندیداها و برنامه ریزی هایی که AFC برای این انتخابات ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داده بود، سه کاندیدا معرفی شدند که از میان آنها، شیخ سلمان با 33 رای، حائز بیشترین آرا شد و پس از آن نیز رای گیری برای انتخاب نماینده AFC در فیفا صورت گرفت ...