وقتی باردارهای نامشروع را نتوان کنترل کرد+عکس

شبکه یورو نیوز گزارش داد: محدودیت سنی تهیه قرص ضدبارداری «صبح روز بعد» در آمریکا برداشته می شود. یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا، روز جمعه، رای به در دسترسِ همگان بودنِ قرصِ ضدبارداری موسوم به «صبح روز بعد» داد.