پسرهای ایرانی یاد بگیرن (رازهایی درباره زنان)

درایران پسرهایی پیدا می شوند که اگر دختر موردعلاقه شان به خواستگاری آنها جواب منفی بدهد، یکی از گزینه های زیر را انتخاب می کنند یک : اسید پاشی دو : قتل روی پل مدیریت سه : تجاوز یا آدم ربایی چهار: اتاق تمساح ها آن وقت توی چین، پسری به اسم «پنگ کان»، بعد از شنیدن «نه» از دختری به اسم «ژائو»، تحقیق کرده ...