متن های زیبا برای کارت عروسی

شتری است که در خانه همه می‌خوابد در خانه ما هم خوابید حالا مال ما یک کمی بد فرم‌تر بوده، شما به دل نگیرید! از نامزدی به ازدواج رسید پیش می‌آید دیگر! شما هم خبطی مرتکب شوید، بیایید دور هم، همدیگر را می‌بینیم و شوخی می‌کنیم می‌خندیم، حال می‌دهد به جان شما غذای خوب هم سفارش داده‌ایم، میوه درجه یک هم ایضاً، فقط ما این همه خرج کرده‌ایم، شما جوگیر ...