کاهش سن مصرف دخانیات در ایران

ورود سالانه 65 میلیارد نخ سیگار به کشور و فروش بدون ضابطه آن در سطح شهر نه تنها باعث شده قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات محلی از اعراب در کشور نداشته باشد بلکه هشدارهایی که از سال‌ها قبل توسط کارشناسان درخصوص کاهش سن استعمال دخانیات عنوان می‌شد، این روزها روی واقعیت به خود گرفته است. اینکه در کشوری ...