آقا ما آب حوض ؛ شما شیر موز !

آقا ما کاغذ ساندویچ ؛ شما کاغذ گلاسه ! . آقا ما حوض شکسته وسط باغچه ؛ شما جکوزی وسط پنت هاوس ! . آقا ما توپ پلاستیکی دو لایه ؛ شما توپ فینال جام جهانی ! . آقا ما دستمال توالت ؛ شما دستمال مرطوب کننده ! . آقا ما ته تلخ خیار شما ؛ ماسک آناناس با رایحه هلو ! . آقا ما افتاده ؛ شما پاس کرده ...