روش های موثر برای از بین بردن جای جوش های صورت

یکی از موضوعاتی که همواره بیشتر افراد در سن بلوغ نگران آن هستند جوش و از بین بردن جای جوش ها می باشد. وقتی جوش می‌زنیم ۴ نوع جوشگاه یا جای جوش ممکن است باقی بماند؛ لک قرمز، لک تیره، فرورفتگی سطح پوست و برجستگی روی پوست. بعضی بیماران ۲ یا چند نوع از این آثار را همزمان در پوست خود ...