مسئولان باشگاه پرسپوليس با کريم انصاري‌فرد براي تمديد قرارداد وارد مذاکره شدند اما پس از 3 جلسه با او به توافق نرسيدند. به نقل از فارس، انصاري‌فرد 2 شرط براي پرسپوليسي‌ها گذاشته بود که يکي از آنها دريافت 50 درصد از قراردادش در هنگام امضاي قرارداد با پرسپوليسي‌ها بود و ديگري هر زمان که پيشنهاد خوبي داشته باشد ترانسفر شود که ...