کنـدترین حیـوانات جهـان کدامـند؟!

 تنبل سه انگشتی  تنبل‌ها همانگونه که از نامشان مشخص است یکی از کندترین موجودات سیاره زمین بوده و نام آنها به نوعی مترادف با تصاویر صحنه آهسته است. بیشینه سرعت حرکتی آنها 0.004 کیلومتر در ساعت است. در حقیقت، تنبل‌ها به قدری کند هستند که خزه روی آنها رشد می کند.                                                                                                 ستاره دریایی  ستاره دریایی از موجودات زیبا و البته ...