داستان جولی

داستان جولی سه شنبه مانند هر دیگر است. پس از آن، در بعد از ظهر، بد گویی کردن از در درب وجود دارد. سگ شروع به پارس و بیدار نوزاد 12 هفته ما، سام. شریک زندگی من، Keiron، به نظر می رسد از پنجره طبقه بالا به دو زن در درب جلو. ما فکر می کنند که شاهدان یهوه و Keiron ...