زنی که جهان را سر و ته می بیند + تصویر

تا به حال شده است که تلاش کنید کتاب را بر عکس گرفته و آن را بخوانید؟اگر این کار را کرده باشید حتما متوجه آن شده اید که این کار فشار زیادی به چشمان وارد می نماید. "Bojana Danilovic" خانمی از صربستان است که از یک بیماری نادر رنج می برد. بیماری او همه دانشمندان پزشکان را در تعجب نگه داشته ...