کیت اربن: نیکول کیدمن زن فوق العاده ای است

کیت اربن ،همسرش نیکول کیدمن را ستود و گفت که او یک همسر فوق العاده عالی است. کیت اربن که اخیرا به عنوان داور برنامه امریکن آیدل فعالیت می کند و از همسرش دو فرزند با نامهای ساندی رز ۴ ساله و فیث مارگارت ۲ ساله دارد توانایی همسر خود را ستود و او را یک « مادر عالی » ...