جالب و دیدنی

           عکس میکروسکپی از لحظه آتش گرفتن کبریت ! یک روز در موزه ! ورود ماشین به آسانسور ممنوع ! بدون شرح ! نفس کش بیا جلو !   شما این عکسو میبینی یاد چیزی نمیوفتین !؟ با آفتاب قهر کرده ! دوستان من در آبادان ! میبینین چقدر فهم و شعور داره ؟                                                                                     بهش ...