شروع کار دوباره گشت ارشاد!

صبح امروز سردار رادان در ساختمان پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به این که در اواخر سال 91 نیروی انتظامی یک نظر‌سنجی کلی در خصوص بیست و پنج جرم شایع از مردم انجام داده بود اظهار داشت: پس از نظرسنجی مردم 60.5 درصد در خصوص توزیع و فروش مواد مخدر، 57.9 درصد تصادفات جاده‌ای‌، 54.6 ...