چین و فشار آمریکا برای گفتگو با کره شمالی

واشنگتن و پکن تاکید کرد که آنها را از تنش در شبه جزیره کره از طریق گفتگو و مشاوره را تحمل ترس افزایش یافته است که پیونگ یانگ ممکن است برنامه ریزی برای آزمایش یک موشک به سالگرد تولد اولین رهبر خود، کیم ایل سونگ است. وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری چینی رئیس جمهور Jinping خی و دیگر رهبران ارشد ...