«اقتصاد»، «اعتدال‌گرایی» و « قانون گرایی» کلید واژه‌های سخنان  کاندیداها  و  شعار های  انتخاباتی آنها  شده  است.