دندان ۶ سالگی، شیری نیست

یحیی برادران نخجوانی  اظهارداشت: بر طبق سیستم فیزیولوژیک بدن، دو سری دندان در دهان فرد به وجود می‌آیند که سری اول دندان‌های شیری هستند که در کودکی ظاهر می‌شوند و به تدریج می‌افتند تا دندان‌های دائم جایگزین آنها شوند. دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: اولین دندان شیری که در دهان کودک ظاهر می‌شود به طور معمول و طبیعی در ...