10 نکته برای حرارت بدن و سلامتی شما

در این چند ماه گذشته از فصل زمستان، ما هنوز هم دارای آب و هوای سرد و یا مرطوب و گرم و محافظت از سردی عمیق تر وارد شدن به بدن باقی بماند آن را عاقلانه است. این شعار سلامت در هر دو داروهای غربی و شرقی است. در اینجا برخی از راهنمایی شما می توانید درخواست اگر شما گرم ...