وقتی B12 کم باشد؟؟؟

اگر فقدان ویتامین ب 12 در بدن ادامه پیدا کند سلول های عصبی صدمه می بینند و عوارض زیر بروز می یابند: - بی حسی و احساس سوزن در نوک انگشتان دست و پا - ناتوانی در حفظ تعادل - افسردگی - جنون و از دست رفتن توانایی ذهنی چگونگی تشخیص ابتلا به کم خونی فقر ویتامین ب 12 پزشک آزمایش خون - شمارش گلبول های ...